Folk-Islami është një term ombrellë përdoret për të përshkruar në mënyrë kolektive format e Islamit që përfshijnë besimet amtare popullore dhe praktikat. [ 23 ] Folk Islami është përshkruar si Islami e i popujve te varfer, njerëz të vendit, e fise", (Ridgeon, 2003) [ 24 ] në kontrast me myslimanet praktikante (Gellner, 1992; Malesevic . et al, 2007).

Nuske

Praktikave të ndryshme dhe besimet janë identifikuar me konceptin e "popullore Islamit". Ato përfshijnë si në vijim:

besimi në sistemet tradicionale magji dhe ekstazë ritualeve , përdorimin e shenjta dhe nuskat (Chelkowski et al., 1988), Përfshirja e besimit ne shpirterat dhe syrin e keq

Mbrojtese nga syri i keq

. Kjo eshte e perhapur edhe e Shqiperi ku myslimanet jopraktikante besojne ne keto gjera dhe shumica e shqipetareve i morren nga perandoria osmane.

Kuran i vogel qe mbahet si nuske .