Anët e horizontit
Veriperëndimi Veriu Verilindja
Perëndimi Kompass Lindja
Jugperëndimi Jugu Juglindja

Jugperëndimi i emëruar ndryshe si SW (South-West), formon një kënd prej 225°.

Jugperëndimi ndodhet ndërmjet jugut dhe perëndimit si dhe në raport të kundërt me verilindjen.