Anët e horizontit
Veriperëndimi Veriu Verilindja
Perëndimi Kompass Lindja
Jugperëndimi Jugu Juglindja

Verilindja ndryshe shënohet si (NE) ”Northeast”, dhe ka një kënd prej 45°.

Verilindja ndodhet ndërmjet lindjes dhe veriut si dhe është në raport të kundërt me jugperëndimin.