Kürüm Industrial Gases është kompani e specializuar në prodhimin e gazeve industriale Oksigjen dhe Azot. Kompania është pjesë e kompanisë turke Kürüm Holding.

Kürüm Industrial Gases
Lloji Sh.A.
Industria Prodhim gaze industriale
Selia Elbasan, Shqipëri
Produkte Oksigjen dhe Azot (lëng ose gaz).
Xhiroja vjetore 470 mijë euro
Punonjësit 59
Adresa e internetit DURRËS KURUM SHIPPING SH.A.

Kurum Oksigjen e cila është kompania e dytë në Shqiperi e marrë nga Kurum Holding nëpërmjet privatizimit/koncesion, që prej vitit 2004 mbulon nevojën e oksigjenit për ndërmarrjen e hekur-çelikut në Elbasan. Kjo fabrikë ka arritur në kapacitet prodhimi 6.400 Nm3/h në vit.

Fabrika e Oksigjenit e cila krahas ndërmarrjeve të Kurum Holding u shërben edhe subjekteve të tjera në Shqiperi. Kurum Oksigjen, 97% të kapacitëtit të prodhimit e ka veçuar per nevojat e uzinës së çelikut ndërsa pjesa tjetër shkon për shitje, për nevoja spitalore ose industriale.

ReferimetRedakto

Shih edheRedakto