Karbunarë e Sipërme

fshat në Shqipëri, në Qarkun e Fierit