Stan Karbunarë

fshat në Shqipëri, në Qarkun e Fierit