• Karrota - (lat. Daucus carota nënlloji sativus) perime e mbjellë nga njeriu për ushqim
  • Daucus carota - lloji i bimës ku përfshihet nënlloji i karrotës, karrota e egër etj.