Kjo kategori përmban ngjarjet e vitit 1998 në Kosovë.