Kjo është kategoria dedikuar artikujve të cilët kanë gabime në burimet e tyre. Artikujt këtu ndahen automatikisht nga moduli CS1 në nënkategoritë përkatëse. Ju lutemi, lexoni Ndihmë:Gabimet CS1 përpara se të filloni të ndreqni gabimet.


Gabime CS1: Datë aksesimi pa adresë 61 faqe
Gabime CS1: Formatimi 100 faqe
Gabime CS1: Adresa e arkivimit 129 faqe
Gabime CS1: Adresa e arkivimit 129 faqe
Gabime CS1: Adresa e arkivimit 129 faqe
Gabime CS1: Adresa e arkivimit 129 faqe
Gabime CS1: Adresa e arkivimit 129 faqe
Gabime CS1: arXiv 1 faqe
Gabime CS1: ASIN TLD 1 faqe
Gabime CS1: arXiv 1 faqe
Gabime CS1: ASIN 1 faqe
Gabime CS1: ASIN TLD 1 faqe
Gabime CS1: bioRxiv 1 faqe
Gabime CS1: Datat 259 faqe
Gabime CS1: DOI 1 faqe
Gabime CS1: ISBN 39 faqe
Gabime CS1: ISSN 2 faqe
Gabime CS1: parametri i lidhjes 5 faqe
Gabime CS1: PMID 1 faqe
Gabime CS1: SBN 1 faqe
Gabime CS1: Adresa 85 faqe
Gabime CS1: Adresë e zhveshur 95 faqe
Gabime CS1: bioRxiv 1 faqe
Gabime CS1: Janë injoruar kapitujt 5 faqe
Gabime CS1: Mungon titulli 126 faqe
Gabime CS1: Mungon adresa 62 faqe
Gabime CS1: Parametra të vjetruar 11 faqe
Gabime CS1: Parametri display 1 faqe
Gabime CS1: DOI 1 faqe
Gabime CS1: Burim bosh 23 faqe
Gabime CS1: Përdorim i gabuar i et al. 1 faqe
Gabime CS1: Tekst shtesë: Botimi 8 faqe
Gabime CS1: Tekst shtesë: Numri 1 faqe
Gabime CS1: Tekst shtesë: Faqet 2 faqe
Gabime CS1: Tekst shtesë: Vëllimi 14 faqe
Gabime CS1: Mungon emri 41 faqe
Gabime CS1: Format pa adresë 1 faqe
Gabime CS1: Emër i përgjithshëm 145 faqe
Gabime CS1: Titull i përgjithshëm 5 faqe
Gabime CS1: Vlerë e palejuar parametri 9 faqe
Gabime CS1: simbol i padukshëm 5 faqe
Gabime CS1: Mungon emri 41 faqe
Gabime CS1: Mungon botimi periodik 195 faqe
Gabime CS1: Mungon vija ndarëse 4 faqe
Gabime CS1: Emra shifrorë 32 faqe
Gabime CS1: parametri i aksesimit 37 faqe
Gabime CS1: Lidhjet e jashtme 155 faqe
Gabime CS1: Parametra të palejuar 18 faqe
Gabime CS1: Parametra të palejuar 18 faqe
Gabime CS1: Botime periodike të injoruara 214 faqe
Gabime CS1: Parametra të tepërt 252 faqe
Gabime CS1: Parametrat script 9 faqe
Gabime CS1: Parametra të pa emëruar 36 faqe
Gabime CS1: Konflikt URL-wikilink 32 faqe
50
100
150
200
250
300
Gabime CS1 (29 nga 83 kategori bosh janë fshehur)

Nënkategoritë

Kjo kategori ka 67 këto nën-kategori, nga 67 gjithësej.

(k) = Kategoria / (f) = Faqe

G