Kimia farmaceutike

Kimia mjekësore dhe kimia farmaceutike janë disiplina të kimisë, sidomos kimisë organike sintetike, farmakologjisë dhe specializimeve të ndryshme biologjike, të cilat janë të përfshirë në dizajnin, sintezën kimike dhe zhvillimin për tregun e agjentëve farmaceutikë ose molekulave bio-aktive (ilaçeve). Ky artikull nga Kimia është i cunguar. Ti mund të ndihmosh Wikipedian duke e përmirësuar këtë artikull.