King of the Hill është një seri e animuar satirike amerikane, krijuar nga Mike Judge dhe Greg Daniels për FOX Network.

Prej majtas: Boomhauer, Hank, Dale and Bill