Klasë ose Klasa mund të ketë kuptimin:

Kjo faqe bën kthjellimin e titujve që kanë për bazë Klasa (kthjellim).
Nëse një lidhje e brendshme ju solli këtu, ju lutemi, ndryshojeni lidhjen në fjalë që të ridrejtojë direkt te faqja e duhur.