Komandanti është një udhëheqës i një misioni, operacioni apo veprimi të një grupi. Zakonisht si komandantë në grupet e strukturave të organizuara për dalim nga grupet shoqërore natyrore si udhëheqës të operacioneve zgjidhen personat që në ato struktura gjenden në një shkallë më të lartë se pjesëtarët tjerë të grupit.