Institucioni (lat.: institutio = udhëzues, drejtues) në sociologji është një mekanizëm apo strukturë sociale bashkëpunuese e rendit shoqëror që ndikon në sjelljen e dy apo më shumë individëve.

Institucionet kanë qëllime shoqërore dhe janë të përhershme dhe kapërcejnë jetët dhe synimet njerëzore, dhe janë të afta të përpilojnë dhe zbatojnë ligjet dhe normat e sjelljes njerëzore.
Me termin "institucion" shpesh herë kuptohet një organizatë.

Krijimi dhe zhvillimi i institucioneve është çështje që studiohet nga historia.

Histori Redakto

Literaturë Redakto

Shiko edhe Redakto

Lidhje të jashtme Redakto