AFC është shkurtesa për Asian Football Confederation e shoqatës futbollistikeAzisë.