Krahu përbëhet prej një ashti që quhet kollap, ky asht krijon nyje me shpatullën dhe me parakrahun.Krahu bën pjesë tek Gjymtyrët e sipërme. Trupi ka formën e prizmës tre anëshe , ku përforcohen muskujt. Skaji i sipërm përbëhet prej tre pjesë të cilat janë: koka që artikulohet me shpatullën , qafa anatomike dhe dy gungat (gunga e madhe dhe gunga e vogël) në të cilat përforcohen muskujt. Skaji i poshtëm përmban pjesën e mesme artikulare dhe dy pjesë anësore joartikulare .Pjesa artikulare nga jasht ka kokërza artikuluese që nyjëzohen me radiusin dhe në anën mediale është një cilindër që lidhet me ulnën.

Krahu (humerus)

Ndërtimi i krahut Redakto

HUMERUSI eshte kock e gjat tubulare. Eshte i ndertuar prej< kokes-corpus humeri skajit te siperm-ex.proximalis skjit te poshtem-ex.distalis

Ka 3 faqe: faqen e perparme te brendshme-f.anterior medialis faqen e perpareme te jashtme-f.anterior lateralis faqen e pasme-f.poserior

Ka 3 buz: buza e perparme-margo anterior buza e brendshme-m.medialis buza e jashtme-m.lateralis

Extremitas proximais perbehet nga: caput humeri colum anatomicum tuberculum majus tuberculum minus

Exproximalis perbehet nga: condulus humeri epicondulus lateralis epicondulus medialis

Condulus humeri perbehet nga; trochlea humeri condulum humeri

Mbi capitulum humeri gjendet fossa radialis A ne faqen e pasme ne ex.distalis gjendet fossa olecrani.

Lidhjet e krahut Redakto

Lidhjet nervore Redakto

Lidhjet muskulore Redakto

Foto shtesë Redakto

Shih edhe Redakto