Krutje e Poshtme

fshat në Shqipëri, në Qarkun e Fierit