Arrëz (Lushnje)

fshat në Shqipëri, në Qarkun e Fierit