Një kukudh (në gjuhët gjermanike elf) është një lloj qenieje njerëzore mbinatyrorefolklorin gjermanik. Kukudhët shfaqen veçanërisht në mitologjinë gjermanike veriore, duke u përmendur në Edda-n poetike islandeze dhe në prozën EddaSnorri Sturluson.