Lartësia apo lartësia gjeopotenciale është një matje e distancës, zakonisht në drejtimin vertikal ose "lart", midis një të dhënë referimi dhe një pike ose objekti. Përkufizimi i saktë dhe data referencë ndryshon sipas kontekstit (p.sh., aviacioni, gjeometria, vrojtimi gjeografik, sporti ose presioni atmosferik). Megjithëse termi lartësi përdoret zakonisht për të nënkuptuar lartësinë mbi nivelin e detit të një lokacioni, në gjeografi shpesh preferohet termi lartësi për këtë përdorim.

Matjet e distancës vertikale në drejtimin "poshtë" zakonisht quhen thellësi.

Shiko edhe

Redakto

Referime

Redakto