Lirim është një emër personal mashkullor shqiptar.

Personalitete që mbajnë emrin Lirim janë: