Logopedia është subdisiplinë e pedagogjisë speciale e cila merret me parandalimin, diagnozën, edukimin, arsimimin dhe trajtimin e fëmijëve me pengesa në të folur si dhe të gjitha formave tjera të çrregullimeve të komunikimit. Përveç kësaj, logopedia merret edhe me hulumtime të aplikuara dhe themelore në këtë fushë.

Në sistemin arsimor, logopedët punojnë si pedagogë në procesin mësimor edhe me fëmijët me dëmtime dëgjimi dhe mësimdhënien e fëmijëve me pengesa në të folur dhe komunikim.

Shih gjithashtuRedakto