Lulet e shegës dramë me dy pjesë me autor Kolë Jakova. Botuar në Tiranë në vitin 1976 nga "Naim Frashëri". Libri ka 76 faqe.