Rini, sqt. Rajna (retoromanisht: Rein, gjermanisht: Rhein, frëngjisht Rhin, holandisht Rijn), është një prej lumenjëve më e frekuentuar dhe një prej lumenjve më të rëndësishme në Evropë.

Harta e lumit Rin

Prej burimit e deri tek grykëderdhja, lumi Rajn ka një gjatësi prej përafrisht 1.230 km, dhe 883 km prej tyre lundrojnë anijet. Sipërfaqja e lumit është 198.735 km² (Të dhënat e marra sipas International River Network IRN). Rrjedhja tjetër e degës së lumit quhet Delta me sipërfaqe prej 2.330 m³/s, e që është paksa më vogël për dallim nga lumi Nil. Tek Emmerich (Nordrhein-Westfalen) sasia më e lartë e ujit ka qenë (1926) 12.000 m³/s dhe ajo më e ulëta e rrjedhjes së ujit ka qenë 600 m³/s.