Sava është lum në Evropën juglindore i gjatë 940 km. Lumi Sava është krijuar me bashkimin e Sava dolinkës (e cila buron në Kranjska Gorë) dhe Sava e Bohinjit (i cili buron në jug të Trigllavit) afër Radovliqit dhe rrjedh kah juglindja pran Kranjit, dhe pas 300 km kalon nëpër Zagreb, kryeqytet i kroacisë. Pjesën më të madhe të rrjedhës së saj ajo paraqet kufirin në mes Kroacisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës. Lumi Sava derdhet në lumin Danub në Beograd, në kryeqytetin e Serbisë. Lumi Sava për anijet lumore ajo është e lundrueshme nga Sisaku deri në Beograd.

pellgu i lumit Sava
Lumi Sava në Zagreb