Lundrimi ose pilotimi është mjeshtëria e drejtimit të mjeteve lundruese. Ai që drejton mjetin gjatë lundrimit quhet kapiten ose pilot.