Magnum opus do të thotë "punë e madhe", dhe i referohet kontributit më të madh dhe më të njohur të një artisti, shkrimtari, shkencëtari apo individi në fushën e vet të studimit dhe dijes.

Magnum opus të natyrës ekonomike

Redakto

Magnum opus të natyrës letrare

Redakto