Maja e Ropsit është rezervat bimor në komunën e Deçanit, i llojeve të molikës, bredhit, pishës dhe ahut. Në vitin 1955, 20.00 ha të këtij rezervati janë shpallur si zonë e mbrojtur natyrore.