Mali i Gjerë ndodhet në pjesën jugore të Shqipërisë.Ky mal ndodhet në Gjirokastër.