Mali me Gropa

Mal në Shqipëri

Mal që ndodhet mbas malit të Dajtit