Mihael Attaliates bizantin i cili në literaturën shqiptare, ndër të tjera u bë i njohur si ndër përmendësit e parë në shkrimet e tyre popullin shqiptarë në shekullin XI (1079)[1]

Burimi i të dhënaveRedakto

  1. ^ Avni K. Këpuska, "QENËSIA E TERRITORIT DHE E KUFIJVE ETNIKË AUTOKTONË TË KOSOVËS", fq.36, botimi i tretë, Prishtinë 2004