Një mikrokontrollues (i njohur ndryshe edhe si njësi mikrokontrolluese, MCU ose μC) është një kompjuter i vogël në një qark të vetëm të integruar i përbërë nga një CPU relativisht e thjeshtë e kombinuar me funksione mbështetje të tillë si një kristal oshilator , matës kohorë, mbikqyrës kohor (watchdog timer) ,input/output serial dhe inpute analog,gjithashtu shpesh në qark është e përfshirë memorie programi në formën e NOR flash ose OTP ROM , si edhe një sasi e vogël RAM. Mikrokontrollorët zakonisht janë të dizenjuara për aplikime kontrolluese modeste apo për aplikime të dedikuara. Kështu, në kontrast me mikroprocesorët e përdorur në kompjuterat personale dhe aplikacionet me performanca të tjera të larta, ose me qëllim të përgjithshëm, thjeshtësia në këtë rast është ajo që theksohet. Disa mikrokontrollorë mund të veprojnë në frekuenca të ulëta si 32kHz, pasi kjo është e mjaftueshme për shumë aplikime tipike, duke bërë të mundur konsum të ulët të energjisë (milivat ose mikrovat). Ato në përgjithësi, kanë aftësinë që të mbajë funksionet duke pritur për një ngjarje të tillë si një shtypje butoni ose ndërprerje në software; përsa i përket konsumit të energjisë, gjatë gjëndjes standby (ora e CPU dhe periferalët) mund të harxhojnë vetëm disa nanovat, duke i bërë shumë prej tyre të përshtatshme për aplikime që veprojnë me bateri. Mikrokontrollorë të tjera mund të shërbejnë në role me performancë kritike, ku ata mund të kenë nevojë të veprojë më shumë si një procesor sinjalesh dixhitale (DSP), duke përdorur shpejtesi te larta ore.

Qarku i integruar nga një Intel 8742, ky është një mikrokontrollues 8-bit që përfshin një CPU që punon me frekuencë 12 MHz, 128 bajt RAM, 2048 bajt EPROM, dhe I/O në të njëjtin çip.

Mikrokontrolluesit përdoren në produkte dhe pajisje të kontrolluara automatikisht, të tilla si sistemet motore te kontrollit të automobilave, kontrollet e largët, makina zyra, pajisje, mjetet pune, dhe lodra. Duke zvogëluar madhësinë dhe shpenzimet në krahasim me një dizajn që përdor një mikroprocesor të veçantë, memorie, dhe porta I/O (input / output), mikrokontrolluesit jane mjete digitale për kontrollin e pajisjeve dixhitale dhe proceseve. Mikrokontrolluesit me sinjale të përziera janë të zakonshme, duke integruar komponentët analoge të nevojshme për të kontrolluar sistemet jo-dixhitale elektronike.

Shikoni gjtihashtu

Redakto