Mitologjia islame është trupi i miteve të lidhura me Islamin dhe Kuranin. Islami është një fe që merret më shumë me rendin dhe ligjin shoqëror sesa me ritualet apo mitet fetare.

Harta e botës sipas Zekerija el-Kazvini. Bota e bartur nga një peshk, një dem dhe një engjëll.

Vështrim

Redakto

Sipas veprës Oxford Companion to World Mitology identifikon një sërë tregimesh tradicionale si "mite islamike". Këto përfshijnë një mit të krijimit dhe një vizion të jetës së përtejme, të cilin Islami e ndan me fetë e tjera abrahamike, si dhe historinë e veçantë islame të Qabes.

Biografia tradicionale e pejgamberit islamik Muhamed, i cili luan një rol qendror në mësimet islame, përgjithësisht njihet si një natyrë kryesisht historike, dhe Islami varet më pak nga mitologjia sesa nga Judaizmi dhe Krishtërimi. Megjithatë, tregimi kanonik përfshin dy ngjarje kyçe të mbinatyrshme: shpalljen hyjnore të Kuranit dhe Isra dhe Mi'raxhi - udhëtimi i natës për në Jeruzalem i ndjekur nga ngjitja në Qiellin e Shtatë. Përveç kësaj, shkrimet e shenjta islame përmbajnë një sërë tregimesh legjendare për personazhet biblike, të cilat në disa detaje ndryshojnë nga traditat hebraike dhe të krishtera.

Shiko edhe

Redakto

Literatura

Redakto
  • Huston Smith. The Religions of Man. NY: Harper & Row (Perennial Library), 1965.
  • Robert A. Segal. Myth: A Very Short Introduction. NY: Oxford UP, 2004.
  • Zong In-Sob. Folk Tales From Korea, Third Edition. Elizabeth: Hollym International, 1982.
  • Mircea Eliade. Myth and Reality. Trans. Willard R. Trask. NY: Harper & Row (Harper Torchbooks), 1968.
  • The Holy Quran. Electronic Text Center, University of Virginia Library. Available online.

Referimet

Redakto