Mjedisi apo ambienti, është tërësia e rrethanave përreth një organizmi ose grup organizmash, veçanërisht ndërthurja e kushteve të jashtme fizikore, natyrore që veprojnë dhe ndikojnë në rritjen, zhvillimin, dhe mbijetesën e organizmave. Në lidhje me njeriun dallojmë këto mjedise:

  • mjedisi shoqëror,
  • mjedisi kulturor,
  • mjedisi mjedisor,
  • mjedisi social
  • mjediset publike
  • mjedise te pabanuara
  • mjedise te banuara

Shiko edhe Redakto