Paisje elektroteknike që shërben për emitimin e signaleve elektrike në fotografi.Monitori sherben qe te dhenat e perpunuara ne kompjuter nga procesori dhe te pergatitura nga kartela grafike t'i a paraqet perdoruesit ne kompjuter.

Shiko edhe këtëRedakto

Ekrani

Stampa:Tek-Cung