Monografia është një vepër e të shkruarit të specializuar (për dallim nga punimet referuese ) [1] ose ekspozitave në një temë të vetme ose një aspekt të një teme, shpesh nga një autor ose artist i vetëm, dhe zakonisht në një temë studimore.

Në arsim

Redakto

Termi "monografi" rrjedh nga fjalët greke mono- ("vetëm") dhe grafo ("për të shkruar"), që do të thotë "shkrim në një temë të vetme". [2] Për dallim nga një libër shkollor, i cili vëzhgon gjendjen e njohurive në një fushë, qëllimi kryesor i një monografie është të paraqesë një hulumtim parësor dhe origjinal për të siguruar një besueshmëri të konstatuar. Monografia zakonisht paraqet një studim të gjerë e të hollësishëm shkencor, që trajton një çështje a një temë të veçantë. Për këto arsye, botimi i një monografie zakonisht vlerësohet si jetike për përparimin e karrierës në shumë disiplina akademike.

Në bibliotekë

Redakto

Në katalogimin e bibliotekave, monografia ka një kuptim më të gjerë, atë të një botimi joserial të plotë në një vëllim (libër) ose një numër të caktuar vëllimesh. Kështu që ndryshon nga një botim serik siç është revista ose gazeta. [3] Në këtë kontekst, vetëm librat siç janë p.sh. romanet konsiderohen monografi. Të destinuara për studiues të tjerë dhe të kërkuara kryesisht nga bibliotekat, monografitë në përgjithësi botohen si vëllime individuale në një afat të shkurtër shtypi. [4]

Në shkencë

Redakto

Në mesin e shkencëtarëve është praktikë e zakonshme që çdo vepër shumë e gjerë e cila eksploron një temë të veçantë të botohet si një monografi. Ajo përmban një përshkrim të detajuar të metodologjisë së hulumtimit të caktuar, prezantimin e rezultateve të kërkimit dhe interpretimin e tyre.

Në art

Redakto

Botuesit e librave përdorin termin "monografi artistësh" për të treguar librat që merren me një artist të vetëm, në krahasim me sondazhet më të gjera të lëndëve të artit.

Në biologji

Redakto

Në taksonominë biologjike, një monografi është një trajtim gjithëpërfshirës i një taksoni. Monografitë zakonisht shqyrtojnë të gjitha speciet e njohura brenda një grupi, shtojnë çdo specie të zbuluar rishtazi dhe mbledhin dhe sintetizojnë informacionin e disponueshëm për shoqatat ekologjike, shpërndarjet gjeografike dhe variacionet morfologjike brenda grupit. Shihni këtë referencë si një shembull. [5]

Monografia e parë e parë e një taksoni bimësh ishte ajo e Robert Morisonit me titull Plantarum Umbelliferarum Distributio Nova, një trajtim mbi familjen Apiaceae. [6]

Shih edhe

Redakto

Referime

Redakto
  1. ^ Campbell, Robert; Pentz, Ed; Borthwick, Ian (2012). Academic and Professional Publishing (në anglisht). ISBN 978-1-78063-309-1. '[M]onograph' has become a catch-all term for a book that is not of a reference type, that is of primary material
  2. ^ "Development of monograph and study of variation in chemical constituent of plant Balanites roxburghii". Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (në anglisht). 7 (4): 2369–2371. 2018. Marrë më 8 tetor 2018.
  3. ^ Prytherch, Raymond John, Harrod's librarians' glossary and reference book: a directory of over 10,200 terms, organizations, projects and acronyms in the areas of information management, library science, publishing and archive management, 10th edn (Aldershot, Hants, England ; Burlington, VT: Ashgate, 2005), p. 462.; "For the purpose of library cataloging, any nonserial publication, complete in one volume or intended to be completed in a finite number of parts issued at regular or irregular intervals, containing a single work or collection of works. Monographs are sometimes published in monographic series and subseries. Compare with book."
  4. ^ Williams, Peter; Stevenson, Iain; Nicholas, David; Watkinson, Anthony; Rowlands, Ian (2009). "The role and future of the monograph in arts and humanities research". Aslib Proceedings (në anglisht). 61: 67. doi:10.1108/00012530910932294.
  5. ^ Lent, Herman; Wygodzinsky, Pedro W. "Revision of the Triatominae (Hemiptera, Reduviidae), and their significance as vectors of Chagas' disease". Bulletin of the American Museum of Natural History (në anglisht). 163 (3): 125–520.
  6. ^ Vines, Sydney Howard (1913). "Robert Morison 1620–1683 and John Ray 1627–1705". përmbledhur nga Oliver, Francis Wall (red.). Makers of British Botany (në anglisht). Cambridge University Press. fq. 22.