Mosha është parametër i cili tregon se sa një person është i vjetër, sa kohë ka kaluar që nga lindja.

Njeriu sipas moshës

Redakto