Myfti (Arabisht: مفتي mufti, Turqisht: müftü) është dijetar islam i cili është përkthyes ose shpjegues i sheriatit.

Kualifikimet Redakto

Një myfti në përgjithësi do të kalojnë nëpër një kurs në iftaa, lëshimin e fetvasë dhe personi duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme të përcaktuara nga studiuesit në mënyrë që ai të jetë në gjendje të nxjerrë fetva:

  • Ai duhet ta dijë gjuhën arabe
  • Ai duhet të jetë i shkathët në fushën e jurispudencës
  • Ai duhet të jetë i shkathë në studimet e haditheve

Shiko edhe Redakto