Në kërkim të faktit me autor Fatos Tarifa. Botuar në Tiranë në vitin 1990 nga "8 Nëntori". Libri ka 130 faqe.