Plani i Veprimit për Antarësim (NATO)

Plani i Veprimit për Antarësim (PVA), është një term që përdoret për vendet që drejt pranimit në organizatën e NATO-së.

Vendet aktuale të PVA janë: Shqipëria, Republika e Maqedonisë (që nga prill 1999) dhe Kroacia (që nga maj 2002). Bosnja dhe Hercegovina, Gjeorgjia, Mali i Zi dhe Ukraina kanë shprehur interes për të marrë gjithashtu PVA.

PVA është krijuar për të asistuar vendet partnere aspiruese të arrijnë standartet e NATO-së dhe të përgatiten për antarësim të mundshëm në të ardhmen. Vendet aspiruese duhet të marrin pjesë në PVA para se të bëhen anëtarë të aleancës. PVA do të ngelet mjeti i rishikimit të progresit të vendeve aspirante.