Neoshqiptarizma ose lëvizja Neo-Shqiptare, përfaqëson një tendencë filozofike politike dhe intelektuale që u shfaq në Shqipëri dhe te diaspora shqiptare gjatë shekullit XX.

Ismet Toto, një nga themeluesit kryesorë të neoshqiptarizmës

Ajo paraqet një përpjekje të vetëdijshme për të rindërtuar dhe promovuar identitetin kulturor shqiptar, si dhe për të vendosur formën e shtetit, duke pranuar vlera dhe ide moderne. Lëvizja përfshin fusha të ndryshme si letërsia, arti, muzika, gjuha dhe mendimi politik, dhe ka pasur një ndikim të thellë në formësimin e shoqërisë shqiptare bashkëkohore.

Tre kolosët e Neoshqiptarizmes ishin Branko Merxhani, Ismet Toto, dhe Vangjel Koça. Merxhani krijoj teorinë te neo-shqiptarizmes, ai u frymëzua nga sociologu turk Ziya Gokalp. Kjo vizione e botëkuptimit synonte të mohonte feja dhe otomanizmin si identifikues kulturor dhe shoqëror. Në vend të kësaj, ajo çoi në ndërtimin e shtetit në botën moderne. Në një vijë të ngjashme me lëvizjet moderniste në Evropën Lindore dhe Lindjen e Mesme, ishte nevojë për zhvillim të shpejtë dhe ndryshime shoqërore. Turqia u shihej si shembulli optimal për këtë. Ismet Toto ishte i simpatizuar me Qemal Ataturk në këtë drejtim. Ismet Toto gjithashtu mbështeste një "diktaturë të ndriçuar" dhe një aristokraci shpirtërore. Vangjel Koca përforcoi mbi themelet e Merxhanit duke kontribuar edhe ai me ca filozofi moderne karteziane, kurse Ismet Toto ishte bashkë organizator i kryengritjes se Delvinës, ne vitin 1937.

Nejse, çështja e neoshqiptarëve nuk ishte anulimi i monarkisë dhe krijimi i një republike. Përkundrazi, synimi i këtij grupi filozofik ishte mbyllja e te çarave në sistem, dhe përmirësimi i organeve qeveritare, në funksion të kombit. Ata mendonin se monarkia ishte e përshtatshme për kohën, e me të aftë për te zhvilluar kombin. Gjithsesi, Kryengritja e Delvinës (1937) u organizua nga vëllezërit Toto. Regjimi e vulosi këtë kryengritje si te inskenuar nga Rusia Sovjetike ose Italia. Kjo revolt nuk kishte për qëllim rrëzimin e mbrëtit Zog, por dhënien e një mesazhi. Neoshqiptarët kryengritës shpresonin se me ane të një mospajtimi të beftë, të ndërronin mendjen mbrëtit për një alternative me të mirë. Kryengritësit u udhëhoqën nga idealizmi i tyre pa-kompromis, për ti dhëne rinisë një shpresë dhe shembull.

Politika publike e asaj kohës nuk ishte i aftë për neoshqiptarët . Neoshqiptarizmi kritikonte zhvillimin e së pavërtetë, që mundësonte korrupsionin; kritikonte kompleksin e inferioritetit me kombët e huaja dhe zhvillimin që mundësonte konsumin dhe një ekonomi të zbrazët, por jo prodhimin dhe sovranitetin kombëtar.