The New York Times (NYT) është një gazetë nga Nju Jorku. Ajo emërohet edhe "The Gray Lady".

Ballina e "The New York Times". Botimi më 11 shtator 2002.