Njësitë administrative të Bosnjës dhe Hercegovinës

Bosnja dhe Hercegovina është ndarë në nivelin të parë në Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Republikën Serbe, në nivelin të dytë në kantone dhe rajone dhe në niveln të tretë në komuna.

Harta e komunave të :
  Republikës serbe
  Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës
  Distrikti Brćko

Këto janë listat: