Njësitë administrative të Italisë

Republika italiane është ndarë në nivelin të parë në rajone (regioni), në nivelin të dytë në province (province) dhe në niveln të tretë në komuna (comuni).

Këto janë listat: