Perveç frekuences si numer te pershkrimeve ne njesi te kohes,tek levizja rrethore e ndryshuar paraqitet madhesia tjeter-nxitimi kendor,dhe definohet: Nxitimi kendor=ndryshimi i shpejtesisë kendore/ndryshimin e kohes. Ne sistemin SI te njesive nxitimi kendor shprehet me njesi rad/s2