Orizari i Poshtëm (Shutkë)

Orizari është fshat në komunën e Shutkës, Maqedoni.

Orizari i Poshtëm (Shutkë)
Fshat