Përballë hekurave të kryqëzuara roman me autor Kolë Jakova. Botuar në Tiranë në vitin 1973 nga "Naim Frashëri". Libri ka 268 faqe.