de:Benutzer:Albinfo


Përdoruesi:Albinfo/WWTR2015

Logo e Wikipedia Weekend
Logo e Wikipedia Weekend
Ky përdorues është pjesëtar i projektit Wiki Weekend Tirana 2017Logo e Wikipedia Weekend
Logo e Wikipedia Weekend
Ky përdorues është pjesëtar i projektit Wiki Weekend Tirana 2016Përdoruesi:Albinfo/Wikidata
File:WikiWeekendTirana2016 Presentation Maps in Articles.pdf


Logo e Wikipedia Weekend
Logo e Wikipedia Weekend
Ky përdorues është pjesëtar i projektit Wikipedia Weekend Tirana 2015Logo e WAK2018 Ky përdorues është pjesëtar i projektit WikiAcademy Kosovo 2018Wikipedia:Fotot_që_mungojnë


Ky përdorues është anëtar i projektit Wiki Loves Maps.