Logo e projektit grate
Ky përdorues është pjesëtar i WikiProjektit Women in Red


Logo e Wikipedia Weekend
Ky përdorues është pjesëtar i projektit Wiki Weekend Tirana 2017