Jam emigrant në Greqi, jam 13 vieç, dhe me pelqen të lexhoi libra dhe enciklopedia. Me pelqen shumë të shruaj artikuj në Wikipedia.